ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad is een groep actieve en betrokken ouders die zich samen met het team inzet voor de school.

De ouderraad gaat voor een onvergetelijke schooltijd

Leden OR
Ingeborg van der Oord (voorzitter) 06 53543462
Maud Tomesen (penningmeester)
Sandra Siebelink (penningmeester)
Marloes Klomp (secretaris)
Lynn Oude Egberink
Vanessa Verschoor
Chantal Salemink
Liesbeth de Vries
Uiteraard met inzet van vele andere ouders

Ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad worden betaald vanuit de gezamenlijke vrijwillige ouderbijdragen. Ouders ontvangen per brief het verzoek deze bijdrage over te maken.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ca. 5 keer per jaar. Daarbij zijn ook 2 vaste leerkrachten aanwezig. Ouders zijn altijd welkom om de vergaderingen bij te wonen. De data van de vergaderingen staan in de jaarkalender. Eén keer per jaar zorgt de OR voor een jaaroverzicht.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen, inbreng of wilt u voor iets anders contact met de OR van de Canadaschool? Stuur dan een mail naar: or@canadaschool.nl