• Dichterseweg 145 | 7006 AD Doetinchem
  • (0314) 32 59 88
  • info@canadaschool.nl

ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad is een groep actieve en betrokken ouders die zich samen met het team inzet voor de school.
Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals sinterklaas, kerst en pasen.

Ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad worden betaald vanuit de gezamenlijke vrijwillige ouderbijdragen.
Ouders ontvangen per brief het verzoek deze bijdrage over te maken.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Daarbij zijn ook 2 vaste leerkrachten aanwezig.
Voor elke vergadering worden een agenda en het verslag van de voorgaande vergadering rondgestuurd.