Zoek

ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit ouders die samen met alle andere ouders en leerkrachten de slingers willen ophangen! De ouderraad zorgt voor de slingers, de planning en de financiën om dit te kunnen doen, de ouders helpen ophangen en kunnen actief betrokken zijn bij activiteiten van (hun) kinderen!

Leden OR
Lynn Oude Egberink (voorzitter) 0617218760
Francien Peters (penningmeester)
Jenna Gudden (secretaris)
Maureen Kuijperije – Roudijk
Ellen (Chris) Klaassen
Maud Tomesen
Sandra Siebelink

Ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad worden betaald vanuit de gezamenlijke vrijwillige ouderbijdragen. Ouders ontvangen in de Parro een tikkie om de bijdrage over te kunnen maken.

Groepsapp
Elke groep heeft een eigen groepsapp om ouders onderling in verbinding te brengen en vragen rondom gym, studiedagen of huiswerk aan elkaar te vragen. Deze groepen zijn van en voor ouders. Toezicht op gebruik hiervan ligt bij de ouderraad.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen, inbreng of wilt u voor iets anders contact met de OR van de Canadaschool? Spreek ons aan op het schoolplein, app of bel met ons of stuur een mail naar: or@canadaschool.nl.