'Voor iedereen een passende plek'

De Canadaschool is een openbare basisschool en staat open voor alle kinderen uit onze omgeving. Onze school werd eind jaren vijftig opgericht en is in 2014 geheel gerenoveerd. Het gebouw heeft een authentieke, rustige uitstraling. De ruimte rondom de school is groen, divers en ruim opgezet. Hierdoor ontstaan veel spelmogelijkheden. Ongeveer 275 kinderen bezoeken de Canadaschool en worden in 11 groepen begeleid door enthousiaste en gedreven leerkrachten.

Wij werken met een duidelijke doorgaande lijn binnen de school, waarbij de leerstof van de basisvakken (taal/lezen, spelling en rekenen) op drie verschillende niveaus wordt aangeboden. Per leerjaar werken we bij deze vakken met een basisgroep, een verrijkingsgroep en een ondersteuningsgroep. Wij zijn een Kanjerschool en werken vanuit de principes van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel daarbij is dat een kind positief over zichzelf en een ander blijft en/of leert denken. Binnen onze school heerst er rust en structuur en ouders kiezen voor onze school omdat alle kinderen bij ons gezien worden.

Zoekt u een school voor uw kind dan bent u van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
Tom Meeusen
directeur Canadaschool

Kanjers voor Kanjers

Een groep leerlingen van de Canadaschool in Doetinchem heeft in coronatijd door middel van een sponsorfietstocht ruim 1100 euro opgehaald. Een gedeelte van het bedrag wordt gebruikt voor het opknappen van het schoolplein, maar het grootste deel wordt gedoneerd aan een specifieke doelgroep binnen stichting Kanjers voor Kanjers.