• Dichterseweg 145 | 7006 AD Doetinchem
  • (0314) 32 59 88
  • info@canadaschool.nl

'Voor een passende plek'

De Canadaschool is een openbare basisschool en staat open voor alle kinderen uit onze omgeving. Onze school werd eind jaren vijftig opgericht en is in 2014 geheel gerenoveerd. Het gebouw heeft een frisse, rustige uitstraling. Ongeveer 250 kinderen bezoeken de Canadaschool en worden in 10 groepen begeleid door enthousiaste leerkrachten.

Wij werken met een duidelijke doorgaande lijn binnen de school, waarbij de leerstof van de basisvakken (taal/lezen, spelling en rekenen) op drie verschillende niveaus wordt aangeboden. Per leerjaar werken we bij deze vakken met een basisgroep, een verrijkingsgroep en een ondersteuningsgroep. Wij zijn een Kanjerschool en werken vanuit de principes van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel daarbij is dat een kind positief over zichzelf en een ander blijft en/of leert denken.

Zoekt u een school voor uw kind dan bent u van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.